Uw partner in aandrijf- en besturingstechniek

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de aandrijf- en besturingstechniek. Aandrijf- en besturingscomponenten zijn tegenwoordig veelal digitaal in plaats van analoog, hebben vaak een nieuw, modern jasje gekregen en bieden in veel gevallen de mogelijkheid tot softwarematig programmeren.

Door al deze veranderingen is er in veel gevallen ook voor u iets veranderd. Nieuwe technieken en componenten hebben mogelijk op korte of langere termijn invloed op uw installatie en bedrijfsvoering.

Saric Engineering kijkt graag met u mee naar welke veranderingen en ontwikkelingen mogelijk consequenties hebben voor uw installatie en machinepark.

Misschien heeft u vragen als

 • Is mijn installatie nog betrouwbaar of zijn er mogelijk onderdelen aan vervanging toe?
 • Zijn de componenten die in mijn installatie worden gebruikt nog leverbaar of moet ik mogelijk andere of nieuwe componenten toepassen?
 • Zitten er mogelijk knelpunten of zwakke plekken in mijn installatie die door het toepassen van nieuwe componenten kunnen worden opgelost?
 • Kan ik de productiviteit of betrouwbaarheid van mijn installatie verhogen door nieuwe componenten toe te passen?

Saric Engineering helpt u niet alleen bij het in kaart brengen van uw installatie en bij het vinden van een antwoord op dergelijke vragen, maar ook bij het daadwerkelijk verhelpen van mogelijke problemen of het aanpassen en moderniseren van uw installatie.

Onze aanpak bestaat uit vier stappen

 • een oriënterende fase waarin we een inventarisatie maken van uw installatie of machinepark
 • de risico analyse waarbij we kijken naar de kans op storingen en ongewenste stilstand
 • het adviseren van een plan van aanpak
 • de implementatie van de overeengekomen aanpassingen of veranderingen

Oriënterende fase

In de oriënterende fase maken wij een inventarisatie van de besturingscomponenten in uw installatie en machines. Op die manier krijgen we een overzicht van de gebruikte componenten. Daarnaast wordt ook uw voorraad in kaart gebracht, zodat we een overzicht krijgen van de verschillende componenten die u nog tot uw beschikking heeft.

Aan de hand van het totale overzicht kijken we vervolgens naar de actuele status van de verschillende componenten. Kunnen deze componenten nog geleverd worden of moet er mogelijk worden uitgekeken naar mogelijke alternatieven.

Uiteindelijk hebben we dan een compleet overzicht van uw installatie en de mogelijke knelpunten.

Risico analyse

In de fase risico analyse kijken we naar de verschillende componenten in de installatie en wat de consequenties zijn van een mogelijk falen.

 • Zorgt het falen van een component voor (productie) stilstand?
 • Is een eventuele stilstand veroorloofd?
 • Zijn er voorzieningen getroffen om een dergelijke stilstand te voorkomen, of de duur daar van zo veel mogelijk te beperken. Is er bijvoorbeeld voorraad van het falende component.
 • Is er voldoende technische kennis binnen uw bedrijf aanwezig om het probleem op korte termijn te herstellen?

Adviesplan

Aan de hand van de in de oriënterende fase gemaakte inventarisatie en de uitkomst van de risico analyse stelt Saric Engineering een adviesplan op waarin de volgende vragen worden beantwoord.

 • Hoe betrouwbaar zijn de componenten uit uw voorraad?
 • Waar kunt u terecht in geval van calamiteiten?
 • Trainen van uw personeel, bij wie en op welke gebieden?
 • Preventief componenten vervangen?
 • Wat gaat het kosten?

Implementatie

Als er dan een adviesplan op tafel ligt, bekijkt Saric Engineering samen met u naar de mogelijke uitvoering van het plan. Kiest u er voor het plan (of gedeelten daarvan) door Saric Engineering te laten uitvoeren, dan stellen wij voor u een totale begroting op waarin zowel de kosten van de mogelijk te vervangen componenten en de benodigde werkzaamheden zijn opgenomen. Daarbij kunt u kiezen de aanschaf van de componenten en de uitvoering van de werkzaamheden geheel door Saric Engineering te laten uitvoeren. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen zelf de benodigde componenten aan te schaffen of bijvoorbeeld Saric Engineering uw eigen personeel te laten assisteren.